ดีอย่างไร

?️

?#ดีอย่างไร
ใจเบาบาง= พร้อมต่อการพิจารณาความจริง
ปัญญาผ่องใส=ฟังสิ่งใดง่ายขึ้น
สติดี =คิดการคิดงานมีหลากหลายทางออก
ได้พบคนดี สิ่งดี ที่เหมาะกับ #บารมีตนเอง

เมื่อเจริญจิต เจริญใจ เจริญปัญญาวิญญาณ
ก็ง่ายต่อการสดับรับคำสอน
เหมาะสมต่อบารมีแห่งการปลดปล่อย
วิญญาณตนเอง สู่การหลุดพ้น

??ชีวิตที่เหลือจึงสมบูรณ์มีกำลังทรัพย์
ต่อการสะสมบารมี และเกื้อกูลตนเอง
ไม่ขาดแคลน

ทำซ้ำๆทำบ่อยๆ ดี ดี ดี

คว่ำตายหงายเป็น

???สุขสวัสดีมีชัย

Similar Posts