ในทางพลังงานมนุษย์ทุกคนมีพรสวรรค์ หรือ วาสนาเก่า

?️?#ในทางพลังงานมนุษย์ทุกคนมีพรสวรรค์ หรือ วาสนาเก่า

กฏแห่ งศักยภาพ บริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
(The Law Of Pure Potential) จริงๆมนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ ภายใน แต่ส่วนมากจะเกิดสภาวะตีบตันในระดับพลังงาน ไม่สามารถสำแดงพลังมหาศาลนั้นออกมาได้ เปรียบดุจ ดั่งยักษ์จินนี่ที่หลับไหลอยู่ในตะเกียงวิเศษ

?️?#รอคอยใคร บางคนไป “ปลุก” ให้มีสติปัญญาขึ้นมาจากตะเกียงนั่นแหละ

เจตนารมณ์หรือ Intention
เจตนำจักรวาล หรือ ดำริจากจักรวาล
(Divine Will) ถ้ าเร าป รับ ค ว าม ตั้งใจ (Willpower) ของเราให้เข้ากับดำริจากจักรวาลหรือ เจตนารมณ์ของจักรวาลได้แล้ว

สิ่งที่เราต้องการจะ เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย
มาก เพราะมันเป็นความต้องการ ของจักรวาลอยู่แล้ว เพียงแต่สำแดงออกมาผ่านทางเรา

? ซึ่งคือกายเนื้อในรูปของมนุษย์
?หรืออธิบายด้วยภาษาที่ เข้าใจง่ายก็คือ เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วและเป็นชะตา ลิขิต

(Destiny) หมายความว่าเบื้องบนอาจจะมีแผนการ บางอย่าง(Soul Plan)ที่ตัวตนของเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้

?️?#แรงบันดาลใจและพลังสร้างสรรค์ที่ไหลทะลัก ออกมาแบบไม่มีเหตุผลตัวตนที่สูงกว่าเข้ามาทำหน้าที่ เมื่อใดก็ ตามที่คุณสำแดงตัวคุณเองออกมาผ่านทางพรสวรรค์ ของคุณ

?️?#มีความอ่อนไหวกับสิ่งรอบตัวอย่างรุนแรงมาก
?️?#การใช้วิธีการปกป้องจิตและปกป้องทางพลังงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำ

โดยในตอนแรกเลยนั้นคุณก็ ต้องมีสติรับรู้ให้ได้ก่อนว่าคุณไปรับพลังงานนั้นมาจาก ไหน
การคัดเลือกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะอยู่อาศัยจะ สำคัญมากในช่วงนี้ คุณมีความจำเป็นต้องสแกนพลังงาน ก่อนทุกครั้งไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนความสามารถในการสแกนพลังงานเป็นอีก ความสามารถหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องฝึกฝนเพิ่มเติมโดยใช้ เทคนิค การตื่นรู้ด้วยปัญญาสติระดับ 5 ขึ้นไปเพื่อตรวจจับพลังงาน The Energy Awareness

?️?#เมื่อกระบวนการของจิตและคลื่นความถี่ในตัวเรา เปลี่ยนไป ความรู้สึกของเวลาเปลี่ยนตามไปด้วย บางครั้ง หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแต่กลับเร็วเหมือนสามวัน และในหนึ่ง วันหมดไปเร็วมาก เหมือนผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง

????สิ่งศักดิสิทธิ์ที่เราชอบใจอาจไม่ได้มาจากการจำแลงแปรงตัวโชว์
อาจพบได้จาก รหัศนัย บุคคล หรือจิตทิพย์
ประการสำคัญ (จิตท่านต้องว่างพอ) ต่อการไม่นึกไม่คิดคาดเดา (เรื่องเหล่านี้) เราอาจต้องปรึกษาผู้รู้นะ เพื่อการศึกษาที่ลึกขึ้น

#MAEKHUNOY
เทวดาประจำตัว

Similar Posts