ให้คำแนะนำบางครั้ง เมื่อคนที่เราห่วงใยมาหาเราพร้อมปัญหา

ให้คำแนะนำบางครั้ง เมื่อคนที่เราห่วงใยมาหาเราพร้อมปัญหา ?️?#เขาก็ไม่ได้มองหาคำแนะนำเสมอไป บางครั้งพวกเขาต้องการใครสักคนที่ว่างสำหรับพวกเขาและฟังโดยไม่ตัดสินหรือแทรกแซงมุมมอง คำแนะนำที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้เป็นโมฆะได้ในบางกรณี #และนี่คือรูปแบบพฤติกรรมทั่วไปในสังคมของเรา#??????????วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี 2564 สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น #ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ) ประจำปี 2564 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts