สุขลักษณะทางจิตวิญญาณ#จิตใต้สำนึก

⭐️#สุขลักษณะทางจิตวิญญาณ
#จิตใต้สำนึก

ของคุณเป็นแหล่งสะสมวาสนา
สัญญาเดิมที่คุณมีบุญตามวาสนาเก่า
และรวมถึงการสะสมวิธีการคิดและวาสนาใหม่ปัจจุบันที่คุณไม่มีโอกาสได้เข้าใจวิธีการทำงานของจิตใต้สำนึกนี้ จิตใต้สำนึกเป็นตัวบงการชั้นสุดท้ายของจิตที่จะบ่งบอกพฤติกรรมนิสัยของดวงวิญญาณที่จะบรรลุธรรม

⭐️?#ลึกที่สุดในชั้นของจิตใต้สำนึกต้องถูกปรากฏผ่านออกมา ให้จิตสำนึกปัจจุบันของเรารับรู้ถึงนิสัยที่นอนเนืองให้ได้มากที่สุดโดยวิธีการฝึกฝนจิต การปฎิบัติธรรม
และการเข้าคอร์สจิตวิญญาณอื่นๆ

⭐️#มีกฎการใช้พลังจิตใต้สำนึกตัวอย่างหลายรายการดังนี้

1. ต้องรู้จัก การทำงานของมัน
2. คัดกรองบุคคลที่คุณจะอนุญาตให้เข้าพื้นที่ชีวิต
3. ใช้เวลาในการคบหาผู้คน
4. จิตสำนึก ที่ยังไม่ผ่านการฝึกฝนดวงวิญญาณจะไม่สามารถต้านทานพลังงานจิตใต้สำนึกเชิงลบได้ บุคคลเหล่านั้นจะปรากฏนิสัยการทำร้ายจิตใจการกระทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆที่เป็นสันดานที่หนาแน่น
5. อริยะครูบาอาจารย์ทั้งหลายใช้จิตใต้สำนึกที่เป็นคลังมหาปัญญาเป็นส่วนใหญ่จากการฝึกฝนรูปภายในและเรียนรู้จิตสำนึกปัจจุบันให้ควบคู่กับแหล่งปัญญามหาปัญญา
6. จิตใต้สำนึกของคุณเป็นเช่นไรปัจจุบันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่
7. จิตใต้สำนึกเมื่อสะสมเรื่องราวที่ดีกว่าและเรื่องที่เป็นอกุศลกว่าจะสร้างพลังจิตใต้สำนึกและช่วยให้ดีดดวงวิญญาณดวงนี้สู่การเปลี่ยนภพ หรือเรียกว่าย้ายจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
8. จิตใต้สำนึกไม่มีสมองของตัวเองเก็บสะสมทุกเรื่อง
9. วิธีป้องกันขยะทางจิตเริ่มต้นจากการใช้เกราะป้องกันและวิจารณญาณตั้งแต่จุดเริ่มต้นรับข้อมูลจากตาที่สาม
10. จิตใต้สำนึกเป็นนามเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ปรากฏเป็นพฤติกรรมนิสัยของบุคคลนั้นนั้น
11. คำว่าอย่าไว้ใจตนเองให้มากนั่นก็คืออย่าไว้ใจในจิตใต้สำนึกของตนเอง
12. จิตสำนึกดวงวิญญาณที่ผ่านการฝึกฝนแล้วจะเผาขยะทางจิตใต้สำนึกให้หมดสิ้นไปและสามารถดับสัญญาในจิตใต้สำนึกนี่ได้นั่นคือขั้นตอนสุดท้ายของการสิ้นสุดการเป็นดวงวิญญาณ
13.เรื่องที่คุณพูดคุย (ถ้าอยากมีปัญญา)
?ก็ต้องพูดคุยเรื่องการพัฒนาตนเอง
?อยากบรรลุหลุดพ้น ต้องพูดคุยเรื่องแนวทางการปฏิบัติดวงวิญญาณ

?️?#จิตใต้สำนึกสำคัญขนาดนี้คุณควรดูแลสุขลักษณะทางจิตวิญญาณของคุณให้ดี

⭐️จิตดี = จิตสำนึกดี
⭐️ทำดี= จิตใต้สำนึกดี
⭐️รู้ผิดชอบชั่วดี= จิตสำนึกดีดี
⭐️ประพฤติไม่ดีฉ้อโกงลักทรัพย์ หลอกลวง
= จิตสำนึกไม่ดี , จิตใต้สำนึกไม่ดี

⭐️ อวดดื้อถือดีหยิ่งยโสโอหัง
= จิตสำนึกไม่ดี ,จิตใต้สำนึกไม่ดี
⭐️ คิดไม่ดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์
= จิตสำนึกไม่ดีจิต, จิตใต้สำนึกไม่ดี
⭐️ ไม่มีความอดทนต่อสิ่งใดเรียนอะไรก็ไม่บรรลุผล
= จิตสำนึกไม่ดี ไม่สามารถต้านทานพลังลบจากจิตใต้สำนึกได้
⭐️ อตัญญู = จิตใต้สำนึกไม่ดี ,จิตสำนึกไม่ดี

#ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผู้รู้สามารถแก้ไข
และเปลี่ยนแปลงได้

Similar Posts