ให้ประโยชน์ตัวเองจาก ครูบาอาจารย์ในฐานะผู้คุ้มครองของคุณ

?️?#ให้ประโยชน์ตัวเองจาก#ครูบาอาจารย์ในฐานะผู้คุ้มครองของคุณเนื่องจากมีมากที่เป็นเดิมพัน ⭐️#เริ่มต้นด้วยการเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริง เมื่อได้สร้างความมั่นใจในอาจารย์แล้ว ฟังคําแนะนําของอาจารย์ และท้ายที่สุด #เรียนรู้วิธีนําไปปฏิบัติหากคุณสามารถทําตามสามขั้นนี้ได้ถูกต้อง คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและปราศจากอุปสรรค กราบขอบพระคุณในความเมตตาและปัญญาของครูบาอาจารย์ทางจิต วิญญาณทั้งแห่งธรรมะที่มีให้ท่าน ออกเดินทางเหมือนการแสดงอาหารอันงดงามในตลาด คุณจะไม่โง่หรือที่จะพลาดโอกาสนี้?ถ้าคุณใส่ความมั่นใจของคุณในครูทางจิตวิญญาณที่แท้จริง คุณจะมีการฝึก? หนึ่งที่จะนําไปใช้เมื่อคุณแก่ ?อีกหนึ่งเมื่อคุณล้มป่วย ?และอีกอย่างหนึ่งที่เกณฑ์แห่งความตาย #คุณจะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตและความตายด้วยความมั่นใจอย่างแน่นอน๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณศาสตร์(เทวดาประจำตัว)#??????????⭐️วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี 2564 สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น ⭐️ปูชนียบุคคล (ประดับเกียรติสดุดี)วชิรนุสรณ์ บุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2565 สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น⭐️#ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ) ประจำปี 2564 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่นครูผู้คนพบคำตอบในมิติที่ 5#ญาณบารมีครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 300 ชีวิต(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 5)

Similar Posts