ไปให้ไกลกว่า

#ไปให้ไกลกว่า

ทุกอย่างเปลี่ยนไป
เมื่อคุณเริ่มเปล่งความถี่ของคุณเอง

#แทนที่จะดูดซับความถี่รอบตัวคุณ

⭐️#เมื่อคุณเริ่มพิมพ์เจตจำนงของคุณบน

จักรวาลแทนที่จะได้รับรอยประทับจากการดำรงอ

Similar Posts