ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติธรรมใด ๆ

ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติธรรมใด ๆ
ตั้งแต่ภาวนาสมาธิไปจนถึง
การถวายเทียนเล่มเดียว
จงทําด้วยความตั้งใจ
ที่การปฏิบัติของคุณจะเป็นประโยชน์
ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

⭐️ในบริบทนี้ “ประโยชน์” ไม่ได้หมายถึงการให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติเท่านั้น เช่น การถวายอาหารหรือยา หรือการให้อาหารอารมณ์ของผู้คน ความอัปยศและการหลงผิด

ในที่นี้ “ประโยชน์” รวมถึงความปรารถนาที่จะเป็นเครื่องดนตรีในการตรัสรู้ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยปราศจากความใฝ่ฝันเช่นนั้น ก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับการปฏิบัติธรรมที่จะรับใช้ตนเอง

#ไม่ใช่เพื่อความสุข

#แม่ครูน้อย
เทวดาประจำตัว

Similar Posts