๒๕ มกรา

๒๕ มกรา
วันคล้ายวันเกิดแม่ครูน้อย
วันดังกล่าวกำหนดให้เป็น
#วันส่งครูเข้าประตูธรรม

ซึ่งกำหนดการในปีนี้ต้องเป็นวันที่ศิษย์
จะได้ไหว้ครู ผู้ประสิทธิ์ประสาท
#อภิเษกมนต์ตราเทวดาประจำตัว

⭐️ แต่แม่ครูท่านตลอดระยะเวลาเกือบ
2 ปีท่านใช้กายสังขารในเรื่องงานสอน
งาน #เดินดง และงานให้คำปรึกษานักเรียน
จึงทำให้ท่าน งดการจัดงานใดๆในวันดังกล่าว
และไม่เปิดให้มีการเข้า มุฑิตาจิตใดๆ โดยท่านให้เหตุผลว่า

⭐️เราไม่ควรรักและศรัทธากัน และระลึกถึงกันในวันสำคัญใดใด เพราะทุกวันมันสำคัญเท่ากัหมด
ตัวครูไม่ได้ต้องการรู้จักวันเกิดแล้ว เว้นเสียแต่วันตายมันจะตรงกับวันที่เท่าไหร่ และวันเกิดควรจะได้ระลึกรู้ อยู่กับตน ว่าตั้งแต่เกิด

?เราได้สิ่งใดกับการได้เป็นมนุษย์ได้รู้จักขอบคุณพ่อและแม่ของเราที่ให้เราได้มีโอกาสเกิดมามากน้อยเพียงใด
?ได้มีโอกาสรู้จักสำนึกคุณครูบาอาจารย์และเพื่อนร่วมโลกของเราเพียงไหน
? และวันเกิดของตัวเราเองควรเป็นวันที่เราจะได้อยู่กับตนเองเพื่อสรุปใจความสำคัญตกผลึกตรองในชีวิต #ว่าที่ผ่านมาเราได้พัฒนาตนเองมากมายเพียงใด

⭐️ผู้รู้ตนแล้วจักรู้หน้าที่และกระทำกิจตนให้สมกับการเป็นมนุษย์ และดำรงตนอย่างมีเป้าหมายโดยไม่ประมาท

ดังนั้นมันไม่ได้สำคัญว่าวันเกิดจะต้องเป็นวันที่ต้องจัดกิจกรรมใดใดแต่มันเป็นวันที่มีความหมายซึ่งเป็นวันที่เราได้เกิดมาพร้อมกับ

#ร่างกาย
#หัวใจและ
#จิตวิญญาณของตัวเราเอง

??#แค่นี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้แล้ว

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณศาสตร์
(เทวดาประจำตัว)

#??????????
⭐️วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น

⭐️ ปูชนียบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ
(ประดับเกรียติสดุดีวชิรนุสรณ์) ปี2465
สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

⭐️#ทูตวัฒนธรรม
(ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ)
ประจำปี 2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน
สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts