อย่าคิดว่า “ตอนนี้ก็พอแล้ว ”

อย่าคิดว่า “ตอนนี้ก็พอแล้ว ”

#อย่าคิดว่า “ตอนนี้ก็พอแล้ว ”ฝึกฝนด้วยความชื่นชมยินดีและความกระตือรือร้นและไม่ตกอยู่ในความเกียจคร้านหรือความเฉื่อยชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าคิดว่า “ตอนนี้ก็พอแล้ว ” ผู้คนเริ่มรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหลังจากถวายการสวดมัตตราไม่กี่พันบทและท่องบทสวดมนต์ไม่กี่แสนบท ในขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่ลังเลเพียงเล็กน้อยที่จะฆ่าแมลง ดื่มด่ำกับความต้องการของพวกเขาทั้งหมดและทําให้แสงสว่าง การกระทําในแง่ลบของพวกเขามากมาย แม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเช่นนั้น นั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องการคําแนะนําของครูทางจิตวิญญาณมากพอๆกับที่เด็กเล็กต้องการคําแนะนําจากพ่อแม่ของเขาพยายามนําประสบการณ์ทั้งหมดของคุณมาสู่บริบทของความทุ่มเทให้กับครู ถ้าคุณสามารถเข้าใจจุดสําคัญของการปฏิบัตินี้ได้ คุณจะไม่มีอุปสรรค หากสถานการณ์ของคุณนั้นน่ารื่นรมย์และง่ายดาย จงเห็นความสุขของคุณโดยปราศจากความยึดติดใด ๆ ดังคําอวยพรของครู และดั่งความฝันภาพลวงตา และหากคุณผ่านความยากลําบากและความทุกข์ยาก #จงเห็นสิ่งนั้นด้วยดั่งคําอวยพรของครูบาอาจารย์หากคุณล้มป่วย ให้เห็นภาพครูทางจิตวิญญาณของคุณไม่ว่าอยู่ในร่างกายของคุณที่คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือสถานที่ของโรค ตระหนักว่าความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดทําให้คุณมีโอกาสที่จะชําระตัวเองจากการกระทําในอดีตที่เป็นอันตรายและความไม่รู้แหล่งที่มาของความทุกข์ทรมาน โปรดจําไว้ว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกมากมายที่กําลังทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับที่คุณเป็น และอธิษฐานขอให้ความทุกข์ของคุณซึมซับสิ่งเหล่านั้น และเพื่อพวกเขาจะได้ปลดปล่อยจากความทุกข์ทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ โรคภัยไข้เจ็บสอนเรา และความเห็นอกเห็นใจ866จำนวนคนที่เข้าถึง122จำนวนการมีส่วนร่วมโปรโมทโพสต์

หลีกเลี่ยงการโต้กลับ

หลีกเลี่ยงการโต้กลับ

หลีกเลี่ยงการโต้กลับ/ กับผู้คนไร้ความรู้สึก#คุณควรเรียนรู้ที่จะจดจ่อความคิดของคุณดังนั้น การมีเวลาอยู่คนเดียวจึงเป็นสิ่งสําคัญหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวอย่างต่อเนื่องของคนอื่น ๆคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนฟองน้ํา พวกเขาดึงทุกสิ่งออกจากคุณ #และส่วนน้อยที่คุณจะได้รับสิ่งใดตอบแทนมันคุ้มค่าที่จะเป็นคนอื่น ๆ ก็ต่อเมื่อ#พวกเขามีความจริงใจ#และเข้มแข็งและถ้าแต่ละคนมีสติถึงความจริงใจและความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายเพื่อให้คุณแลกเปลี่ยนคุณสมบัติของจิตวิญญาณอันสูงส่ง คุณควรตอบสนองกลับพวกเขาด้วยความรักและความเข้าใจ

แรงสั่นสะเทือนของการเป็นตัวคุณ

แรงสั่นสะเทือนของการเป็นตัวคุณ

#แรงสั่นสะเทือนของการเป็นตัวคุณ#และทำในสิ่งที่คุณรักนั้นเป็นแม่เหล็ก#คุณจะจัดทุกสิ่งที่คุณต้องการ#ในชีวิตด้วยพลังงานนั้น  สั่นสะเทือนด้วยความโกรธจะไม่มีวันอยู่ในคลื่นของความรัก  สั่นสะเทือนด้วยความอิจฉาริษยาจะไม่มีวันอยู่ในคลื่นของการตรัสรู้  สั่นสะเทือนด้วยความกลัวจะไม่มีวันอยู่ในคลื่นของความมีเหตุผล  สั่นสะเทือนด้วยความขาดแคนจะไม่มีวันอยู่ในคลื่นของความอุดมสมบูรณ์  แรงสั่นสะเทือนของกฎจักรวาลแยกมนุษย์และบางสิ่งบางอย่างให้แตกต่างกันวันนี้คุณเป็นเช่นไรนั่นคือระดับการสั่นสะเทือนในตัวคุณ แรงสั่นสะเทือนคือความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับตัวคุณเองมิใช่คำพูดที่คุณพูดออกมา

#ข้อดี

#ข้อดี

#ข้อดี ข้อดี…ของการถูกหักหลังเราจะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ข้อดีของการถูกหลอกเราจะได้เข้าใจ…คำที่บอก…ของคนรอบข้างจะได้ใจกว้าง…รับฟังความหวังดีของเขา ข้อดี…ของการผิดหวังทำอะไรครั้งต่อไปให้เผื่อใจมากยิ่งขึ้น ข้อดี…ของการมีทุกข์เราจะได้หาวิธีพ้น…เพื่อเจอความสุขที่หวัง ข้อดี…ของการพ่ายแพ้เราจะได้เตรียมพร้อมให้มากยิ่งขึ้น ข้อดี…ของปัญหาช่วยให้เราหาทางออกและใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ข้อดี…ของการอยู่โดดเดี่ยวทำให้เรามีจิตใจได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ข้อดี…ของความจนเราได้อดทน…ใช้ความเพียร…พัฒนายิ่งขึ้นความจน…ทำให้เราเห็นคนจริงใจและได้เห็นว่าใครอยู่กับเรา…ใครเดินจากเราไป ข้อดี…ของการเจ็บป่วยไข้เราจะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น ข้อดี…ของการเจอวิกฤตชีวิตเราจะได้เห็นความเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้เห็นความไม่แน่นอน….ที่เกิดขึ้นกับชีวิต 

ตลอดช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์

ตลอดช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์

ตลอดช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์เราต้องกลับเข้าหาบ้านภายในให้ได้เมื่อสงบกับบ้านภายในได้แล้วบ้านภายนอกคือ #แดนวิมุตติที่เราจะได้ใช้ช่วงที่เหลือของชีวิตในการ #ขอบคุณ ผู้คนที่ผ่านพบ#ประตูธรรม๕หนเหนือบ้านบัณฑิตจิตวิญญาณ สถานที่เปิดมิติจิตวิญญาณและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิจิต 1 ก.พ. 2022วันนี้ครูงดเข้าสอนออนไลน์หนึ่งวันค่ะ

การถือตัวเป็นโมหะเป็นอวิชชา

การถือตัวเป็นโมหะเป็นอวิชชา

“การถือตัวเป็นโมหะเป็นอวิชชา เป็นความหลง เป็นเหตุทำให้ทุกข์ใจ”#คติธรรม

น้ำดื่มสำหรับส่งต่อไปยังผู้ลี้ภัย

น้ำดื่มสำหรับส่งต่อไปยังผู้ลี้ภัย

น้ำดื่มสำหรับส่งต่อไปยังผู้ลี้ภัย จ.ตากได้เดินทางมาถึงแล้วเวลานี้รอ การจัดส่งมาม่า จากนั้นครูและทีมงานจะเป็นตัวแทนในการจัดส่งให้ผู้ลี้ภัย จ.ตากขอบคุณผู้สร้างทุกๆท่าน

เรามีความ รู้ภายใน

เรามีความ รู้ภายใน

เรามีความ รู้ภายใน ซึ่งมีพลังมากกว่าความสามารถทางจิต แทนที่จะคิด #เราควรใช้ความรู้สึกเพื่อทำความเข้าใจโลก พวกเราต้องสังเกตการสั่นสะเทือนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทุกคนส่งออกไป #จากนั้นจึงมีความสามารถในการแปลพลังงานเพื่อทำความเข้าใจ

คุณกำลังสร้างอนาคตของคุณทุกขณะด้วย

คุณกำลังสร้างอนาคตของคุณทุกขณะด้วย

#คุณกำลังสร้างอนาคตของคุณทุกขณะด้วย พลังแห่งความคิดความตั้งใจ คำพูดและการกระทำของคุณ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกต้องในโลกของคุณเสมอ – #คุณป้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าให้กับสิ่งที่คุณกำลังคิด #ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ#ซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณมีความเหมือนกันมากขึ้น S – แสวงหาความชัดเจนของความคิดA – ซื่อสัตย์ต่อคำแนะนำจากภายในของคุณเสมอC – สร้างเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขR – ไปให้ถึงดวงดาวและศักยภาพสูงสุดของคุณE – เพลิดเพลินและเติมเต็มทุกช่วงเวลาให้เต็มที่D – แสดงให้เห็นและใช้ชีวิตของคุณ #ความเชี่ยวชาญเมื่อคุณเชื่อในความขาดแคลนการจำกัด การเสียสละและการเสียสละ คุณกำลังปฏิเสธตัวตนของพระเจ้าและมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ

ทันทีที่คุณตระหนักว่า

ทันทีที่คุณตระหนักว่า

ทันทีที่คุณตระหนักว่าคุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์#คุณก็มีทุกสิ่งที่ต้องกลัว  ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางหนี ไม่ว่าคุณจะใช้ข้อควรระวังใด ๆ มันมักจะมีความผิดพลาดอยู่สักที่เสมอ #ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวของคุณอยู่ในพระเจ้าในตัวคุณ  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในป่าแอฟริกาหรือในสงครามหรือถูกข่มขู่โดยโรคและความยากจน #เพียงแค่พูดกับ#เทวดาประจำตัวของคุณและเชื่อ“ฉันอยู่ในรถหุ้มเกราะของการปรากฏตัวของคุณ ย้ายข้ามฟิลล์ของชีวิต คุณจะได้รับการปกป้อง “ #ไม่มีทางอื่นที่จะปลอดภัย… #มีหลายคนตกอยู่ในโรคและนิสัยที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้ดึงตัวเองออกมาอย่าบอกว่าคุณหนีไม่พ้น โชคร้ายของคุณแค่ชั่วครู่เท่านั้น ความล้มเหลวของชีวิตเรา #ไม่ใช่ตัววัดว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่  ทัศนคติของคนที่เอาชนะไม่กลัว“คุณเป็นลูกของพระเจ้าคุณไม่มีอะไรต้องกลัว “ดังนั้นไม่กลัวอะไรเลย ชีวิตและความตายเป็นเพียงกระบวนการที่แตกต่างกันของสติของคุณเท่านั้น #ข้าพเจ้าแม่ครูน้อย#เทวดาประจำตัว