เลิกกังวล | หนังสือเสียง | ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

เลิกกังวล | หนังสือเสียง | ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

อย่าให้เรื่องอนาคต ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น หรือไม่มาทำให้จิตใจ คุณในตอนนี้หวั่นไหว เสียเวลาเปล่าๆแถมยัง จะสร้างความเครียด อย่างใหญ่หลวง ให้แก่จิตใจคุณด้วย คิดเรื่องอนาคตไปก็ไม่มีวันเข้าใจดังนั้น คิดไปก็เปล่าประโยชน์ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กังวล กับสิ่งที่ไม่รู้จัก อนาคตคือสิ่งที่ไม่รู้จัก

เปรียบเทียบตนเองกับตนเอง | หนังสือเสียง |  ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

เปรียบเทียบตนเองกับตนเอง | หนังสือเสียง | ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

ชื่นชมผู้อื่น แต่จงเปรียบเทียบ ตัวเองกับตัวเอง

รักษาระยะห่าง | กำลังใจใน 3 นาที |  ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

รักษาระยะห่าง | กำลังใจใน 3 นาที | ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

หากปัจจุบันนี้คุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง ครูจิตวิญญาณ นักให้คำปรึกษา นักให้คำแนะนำ…

ทวงบุญคุณได้อะไร | หากต้องการ  ทำให้ผู้คนรอบตัว มีความสุข คุณจำเป็นต้องมี

ทวงบุญคุณได้อะไร | หากต้องการ ทำให้ผู้คนรอบตัว มีความสุข คุณจำเป็นต้องมี

เลิก เลิก เลิกคาดหวัง | หนังสือเสียง | ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

เลิก เลิก เลิกคาดหวัง | หนังสือเสียง | ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

จะแนะนำวิธีการเลิดหงุดงิดที่ได้ผล ให้แก่คนที่กำลังหงุดงิดในการคบหาสมาคม