PRO-J7 คอร์สเรียนออนไลน์

คลาส Online Pro -J7
5 วัน 5 คืน 5 เรื่อง


เรื่องที่ 1 : เคล็ดลับในการปลุกพลังจิตที่ซ่อนอยู่ของคุณ
เรื่องที่ 2 : .วิธีการใจคนด้วยจิตวิญญาณ
เรื่องที่ 3 : .กรรมในครอบครัว-วิธีปลดสายสัมพันธ์
เรื่องที่ 4 : วิธีกระตุ้นปัญญาภายใน
เรื่องที่ 5 : .การสูญเสียพลังงานวิญญาณ
Price : 499.-

?? นักเรียนที่ซื้อคลาสสามารถเข้าชมออนไลน์ย้อนหลังได้ตลอดการใช้งาน

ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
“๛?????????๛”
LINE ID: @imepui (มี@)
หรือโปรดคลิกที่นี่ https://lin.ee/4VoGamg

หรือสแกนที่นี่
เพื่อติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛

ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง
ครูผู้คนพบคำตอบในมิติที่ 5
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 300 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 4)
ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตและ
จิตวิญญาณประตูธรรม๕หนเหนือ
๛?????????๛

Similar Posts